Hero Image
13. Listopad 2020
Virtualni dan Austrije: Beč, Štajerska, Koruška

Dobro došli na

Virtualni dan Austrije: Beč, Štajerska, Koruška

Zašto sudjelovati?

Zanimaju li Vas potencijalne mogućnosti širenja Vašeg poslovanja na Austriju? Naš online-event prezentirat će Vam prednosti poslovnog nastana u Austriji, prije svega u Beču te regijama Štajerska i Koruška, i objasnit će Vam korak po korak što Vam je potrebno za uspješan početak. Nudimo Vam i mogućnost osobnih virtualnih sastanka na kojima možete dobiti detaljne informacije.

Vaša korist od ovog događaja?

Ako se pridružite ovom eventu, dobit ćete uvid u austrijske tehnologije i mogućnosti širenja Vašeg poslovanja. Osim toga, možete se prijaviti za virtualne sastanke 1:1 sa stručnjacima koji sudjeluju i ABA savjetnicima kako biste dobili odgovarajuće informacije i podršku.

Program i sastanci 1:1 - kako to funkcionira?

1) Registracija
Registrirajte se putem gumba "Registriraj se sada". Nakon registracije, redovito ćete dobivati ​​ažuriranja u vezi sa sljedećim koracima. Vodit ćemo Vas kroz njih, korak po korak.

2) Izradite svoj poslovni profil i registrirajte se za programske točke
Izradite svoj poslovni profil i opišite što Vas zanima i prijavite programske točke na kojima želite sudjelovati. Ne zaboravite na programu odabrati termine za sastanke 1:1.

3) Pošaljite zahtjev za sastanak

Pošaljite zahtjev za sastanak jednom od govornika i sudjelujte u virtualnom 1:1 sastanku na kojem možete postavljati pitanja na koja ćete dobiti odgovarajuće odgovore - povjerljivo i sigurno.

Ukoliko ne možete zakazati sastanke sa stručnjacima, provjerite jeste li prijavljeni za sastanke 1:1 u programu!

Naši virtualni sastanci 1:1 omogućit će vam da dodatno istražite kako vam prednosti Austrije kao poslovne lokacije mogu posebno koristiti, a stručnjaci će odgovoriti na Vaša specifična pitanja - povjerljivo i sigurno.


Welcome to

Virtual Day Austria: Vienna, Styria, Carinthia


Why participate?

Are you interested in potential expansion opportunities in Austria? Our online event will highlight the strengths of the business location Austria in particular Vienna, Styria and Carinthia and give you a step by step guide of what’s needed to get you started. In addition our event offers you the possibility to get more in depth information and the option to ask all your questions in personal 1:1 virtual meetings.

How can you benefit from this event?

Joining this event, will give you an understanding on current Austrian technologies & expansion opportunities. Additionally, you can sign up for virtual 1:1 meetings with the participating experts and ABA consultant to obtain tailor-made information & support.

Sessions and 1:1 Meetings - How does it work?


1) Registration

Register via the "Register now" button. After your registration, you will receive regular updates in regards to the next steps to do. We will guide you through the process, step by step.

2) Create your business profile & register for the sessions relevant to you

Create your business profile and describe what you are interested in and register for the sessions you want to participate in. Don't forget to choose the time slots you will be available for 1:1 meetings in the agenda.


3) Send a meeting request 

Send a meeting request to one of the speakers and have a virtual 1:1 meeting, in which you can pose all questions you might have and get customized support - confidentially and securely. 

If you can not request meetings with experts please make sure that you are signed up for 1:1 meetings in the agenda!

Our 1:1 virtual meetings will allow you to further explore how the locational advantages of Austria can specifically benefit you and have your specific questions answered by experts - confidentially and securely.